Chuyển tên miền giữa các tài khoản

chuyển tên miền trong các hệ thống LogicBoxes

Bài viết này áp dụng cho các domains được quản lý với platform LogicBoxes, như từ ResellerClub, NetearthOne. Việc chuyển đổi này có thể được thực hiện bởi tài khoản reseller, quản lý phía trên tài khoản khách hàng trực tiếp.