Chuyển tên miền giữa các tài khoản

Bài viết này áp dụng cho các domains được quản lý với platform LogicBoxes, như từ ResellerClub, NetearthOne. Với các tên miền tại đây, chủ thể quản lý có thể chuyển đổi tên miền giữa các tài khoản khác nhau. Việc chuyển đổi này có thể được thực hiện bởi tài khoản reseller, quản lý phía trên tài khoản khách hàng trực tiếp.

Tại Việt Nam, rất nhiều công ty là đại lý của các registrar như ResellerClub. Do vậy, khi bạn chuyển tên miền từ công ty A sang công ty B, có thể thực chất chỉ là chuyển tên miền giữa các tài khoản trong cùng một registrar, chứ không phải chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác. Bạn nên có tư vấn cụ thể với đơn vị chuyển đến.

chuyển tên miền giữa các tài khoản
 • Bước 1: đăng nhập vào account reseller. Nếu chủ thể quản lý tên miền chưa có account con (tài khoản khách hàng trực tiếp) trong account reseller, thì khởi tạo mới một account con.
 • Bước 2: tìm tên miền muốn chuyển sang account mới.
  • Nhập tên miền vào  thanh Search trên màn hình chính. Bấm vào link Search bên cạnh.
 • Bước 3: bấm vào link Move Services (ở phần đầu của trang, trên phần thông tin domain).
 • Bước 4: điền các thông tin của account mới vào các ô trống:
  • New Customer’s ID: ID của tài khoản mới muốn move domain về đó.
  • New Customer’s username: email của tài khoản mới.
  • Contact details to use after moving the Domain Name: tích chọn dòng Use new customer’s default contact
 • Bước 5: Bấm vào link  Move services to other Customer để chuyển tên miền. Lưu ý rằng ở tài khoản quản trị mới, nếu bạn dùng email mới, bạn có thể cần xác minh lại email quản trị. Nếu không tên miền sẽ bị suspended và không sử dụng được cho đến khi email được xác thực.