Khắc phục lỗi 530 smtp authentication is required

Nếu chưa cấu hình xác thực với SMTP server, khi gửi email ra ngoài, bạn có thể sẽ gặp phải lỗi “530 SMTP Authentication is required” như sau

Email trả về khi không cấu hình xác thực SMTP trong Microsoft Outlook

Để khắc phục vấn đề trên, bạn cần cấu hình lại xác thực SMTP trong phần mềm gửi mail. Sau đây là hướng dẫn đối với một số email client phổ biến: Outlook Express, Microsoft Outlook 2003 và Microsoft Outlook 2007.

Outlook Express

  1. Chọn Menu Tools/Account

2. Chọn Account cần cấu hình xác thực SMTP, chọn Properties.
3. Chọn Tab Server,  chọn My Server require authentication, Chọn OK

Microsoft Outlook 2003

  1. Chọn Menu Tools/Email-Accounts
  2. Chọn View or change existing email accounts, chọn Next
  3. Chọn More Settings, sau đó chọn Tab Outgoing Server -> My outgoing server (SMTP) requires authentication, bấm OK

Microsoft Outlook 2007

  1. Chọn Menu Tools/Account Settings

  2. Chọn account cần cấu hình xác thực SMTP, chọn Change, chọn More Settings
  3. Chọn tab Outgoing Server, chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication, bấm OK

Nếu bạn sử dụng phần mềm khác để gửi thư, có thể đọc thêm hướng dẫn sử dụng của phần mềm đó. Hoặc cho chúng tôi biết chính xác tên phần mềm, phiên bản đang sử dụng, chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể.