Đổi mật khẩu email

Tuỳ thuộc vào bảng điều khiển hosting bạn đang sử dụng, có thể có nhiều cách đổi mật khẩu email. Với hosting Linux và bảng điều khiển DirectAdmin, bạn có thể tham khao hai cách sau:

Cảnh báo

Sau khi đổi mật khẩu email, cần cập nhật lại mật khẩu mới cho tất cả các phần mềm email bạn sử dụng ở máy tính, hay các thiết bị cầm tay. Nếu không cập nhật, khi các thiết bị này truy cập với mật khẩu cũ vào máy chủ, thiết bị tường lửa sẽ có thể ngăn chặn các truy cập này, gây gián đoạn việc sử dụng email.

Đổi mật khẩu email trong DirectAdmin

Cách này được thực hiện bởi người có quyền quản trị tài khoản hosting.

đổi mật khẩu email trong DirectAdmin
 1. Đăng nhập DirectAdmin với account hosting được cung cấp.
 2. Bấm mục Email Accounts.
 3. Bên cạnh mỗi account, có cột Password/Quota, bấm link Change bên cạnh tài khoản email bạn muốn thay đổi.
 4. Điền các thông tin mật khẩu, dung lượng giới hạn mới (nếu cần thay đổi), rồi bấm Modify.

Cách đổi mật khẩu trên web mail

Cách làm này áp dụng cho từng người dùng cuối, khi muốn tự cập nhật mật khẩu mới. Bảng điều khiển DirectAdmin có thể cài đặt các webmail như SquirrelMail hay Roundcube. Nếu bạn không chắc đang dùng webmail nào, bạn có thể liên hệ với VietNAP, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kiểm tra và tìm thông tin.

Vị trí menu

Theo mặc định, Roundcube sẽ sử dụng giao diện (theme) Elastic. Nếu Roundcube ở máy chủ hosting của bạn dùng theme khác, các mục menu có thể hiển thị khác một chút. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy các mục menu hoặc ở cột bên trái màn hình, hoặc phía trên bên phải màn hình.

đổi mật khẩu email với webmail Roundcube
 • Đăng nhập webmail. Thông thường, địa chỉ truy cập là https://www.tên-miền-cần-đổi.com/webmail
 • Bấm vào menu Settings (hoặc Thiết lập cấu hình) ở cột menu bên trái.
 • Bấm tab Password (hoặc Mật khẩu).
 • Điền mật khẩu hiện tại vào ô Current Password (tiếng Viêt: mật khẩu hiện tại).
 • Điền mật khẩu mới vào ô New Password (tiếng Việt: mật khẩu mới).
 • Đánh lại mật khẩu mới vào ô Confirm New Password (tiếng Việt: xác nhận mật khẩu mới).
 • Bấm nút Save (tiếng Việt: lưu lại).