Bài viết mới

SSL miễn phí trong DirectAdmin

Các tài khoản hosting tại VietNAP được hỗ trợ sử dụng chứng chỉ số SSL miễn phí từ dự án Let’s Encrypt. Do mỗi tên miền cần được kích hoạt riêng, khách hàng có thể làm theo hướng dẫn sau đây để thiết lập Let’s Encrypt SSL cho tên miền…